Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása
és vízellátásának fejlesztése

 

Kedvezményezett: Dióskál Község Önkormányzata, Egeraracsa Község Önkormányzata

Projekt címe: Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2017-00074

Támogatás összege: 86 000 000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.

Tervezett műszaki tartalom:

A jelenleg is üzemelő 1. sz. kút üzemben marad és üzembe kerül a jelenleg nem üzemelő, tartalékként funkcionáló 2. sz. kút, melynek megtörténik a gépészeti felújítása és a kútszivattyú cseréje, valamint építészeti felújítása.

Mindkét kúttól a meglévő nyersvízvezetéken keresztül jut a víz az új vízkezelő technológiára. Az új vízkezelő technológia a meglévő épületben fog helyet kapni. Ehhez a meglévő épületet fel kell újítani. A meglévő vízkezelő technológiát teljes egészében el kell bontani.

A meglévő kutak vízminőségi adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a technológiának a vas, a mangán, és ammónium eltávolítására kell alkalmasnak lennie.

A tervezett vízkezelési technológia a jelenlegihez képest kiegészül törésponti klórozással történő ammónium-mentesítéssel.

 


 

 


Rövid összefoglalás a projektről

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00004

Kedvezményezett: Dióskál Község Önkormányzata

Projekt címe: Községháza és óvoda energetikai korszerűsítése, Dióskálon

 

A beruházás során két épület felújítására kerül sor Dióskál községben: községház és óvoda. A projektbe bevont épületek épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.

 

A községház épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:

  • A meglévő nyílászárók cseréje fa/PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárókra. Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati falak 15 cm vtg., a padlásfödém 25 cm vtg., árkádfödém 20 cm vtg., pincefödém 15 cm vtg. hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik.
  • Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán telepítése.
  • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

 

Az óvoda épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra a projektben:

  • A meglévő nyílászárók cseréje fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárókra. Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati falak 15 cm vtg., a padlásfödém 20 cm vtg., lapostető 20 cm vtg. hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik.
  • Fűtéskorszerűsítés: Kondenzációs gázkazán telepítése automatikával programozható fűtésszabályozással.
  • Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

 

Beruházás során a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg:

  • Projektarányos és infokommunikációs akadálymentesítés
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Képzési anyag kidolgozása

 

A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük.

 

A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal: - a kivitelezés közbeszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről) - energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről) - projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése.

 

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a marketingre és projektkommunikációra az - elért fejlesztési eredmények ismertetése mellett - az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának minél szélesebb körű ismertetése céljából.

 

Ennek érdekében a projekt keretében megvalósult beruházás átadásakor a településen egy rendezvényt szervezünk, ahol a fenntarthatóság és az energiahatékonyság témájában tartunk lakossági tájékoztatót (fórumot) az elérhető lehetőségekről. Emellett a megvalósítás során kiadványokban és online felületeken is folyamatosan tájékoztatjuk a projekt tágabb célcsoportját – a fenntartható energiagazdálkodási módszerek elterjesztése céljából – a lakosság számára is elérhető technológiákról és megoldásokról.

 

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában meg-fogalmazottakhoz.

 

Pályázatok